U żubrów czas na miłość

Czas godów u białowieskich żubrów przypada na drugą połowę sierpnia i pierwszą połowę września. Jest to moment, kiedy do grup złożonych z samic i dorastającej młodzieży dołączają samce. Maja one dwie strategie: przyłączają się na stałe do danej grupy, lub przemieszczają się pomiędzy grupami szukając gotowej do godów żubrzycy. Żubry – byki rzadko walczą, wolą raczej przy pomocy odpowiedniej „mowy ciała” wyrywania czy łamania drzewek pokazać swoją siłę. Walka jest ostatecznością. Popatrzcie na takie mieszane stado w galerii:

Scroll to Top