Kornik drukarz a gospodarcza część Puszczy Białowieskiej – czy padnie milion?

Kornik w Puszczy Białowieskiej 2005-2014
Kornik w Puszczy Białowieskiej 2005-2014

Trwa dyskusja o działalności kornika drukarza w gospodarczej częsci Puszczy Białowieskiej (w tym na terenie rezerwatów przyrody). Czy jest on w stanie spowodować zniknięcie świerka? W ostatnim planie urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej można znaleźć informację, ze zasobność drzewostanów świerkowych wynosi około 5 milionów m3. W roku 2013 (po zatwierdzeniu nowych planów urządzania, w których wszelkie prace, w tym cięcia sanitarne w drzewostanach ponad 100 letnich zostały wykluczone) na konferencji w nadleśnictwie Browsk padła informacja, że w tym roku (2013) korniki zabiły około 100 tysięcy m3 świerka i że jeżeli nie podejmie się z nimi walki to w roku 2014 zabije on milion m3 świerków. Porównanie danych dla okresu styczeń-czerwiec 2013 i 2014 pokazuje, że w analogicznym okresie kornik w 2013 r. uśmiercił około 24 000 m3 (14 500 drzew) a w roku 2014 około 53 500 m3 (32 000 drzew). Czy padnie w tym roku ten „obiecany” milion? Zobaczymy jeszcze jakie ilości świerka zostaną zabite w lipcu i w sierpniu…

Scroll to Top