Ssaki z białowieży w naszych fotopułapkach

Kilka gatunków zwierząt, które można spotkać na wycieczce w Białowieży.

Które z nich potrafisz rozpoznać?

1 thoughts on “Ssaki z białowieży w naszych fotopułapkach”

  1. Wszystko wskazuje na to, że fotopułapka stanęła na puszczańskiej autostradzie 🙂 Dzięki!!! Proszę o więcej.

Comments are closed.

Scroll to Top