Policzono żubry w Puszczy Białowieskiej

Na koniec 2014 r. liczebność żubrów w Puszczy Białowieskiej wraz z jej przedpolami (czyli na obszarze około 130 tys. ha) wyniosła 522 osobników. Urodziły się 44 cielęta. 21 żubrów padło z przyczyn naturalnych, w tym jeden został zagryziony przez wilki.
W ciągu 2014 r. BPN nie wysłał do innych miejsc hodowli żubrów żadnych osobników. Na sezon zimowego dokarmiania żubrów (2014/2015) w Puszczy Białowieskiej Park zakupił od rolników z terenu powiatu hajnowskiego 200 ton siana i 50 ton buraków pastewnych za około 100 tys. zł.
Ponad 40% żubrów tej zimy nie korzystało z miejsc zimowego dokarmiania.
Z własnych łąk BPN pozyskał około 170 ton siana i sianokiszonki. Dodatkowo zakontraktował około 100 ha łąk, na których żubry najczęściej przebywają, gdy opuszczają teren leśny Puszczy. Rolnicy na tych łąkach pozostawili około 400 ton siana dla żubrów. Wartość tych kontraktów wynosi około 300 tys. zł. Program kontraktacji rozpoczął się w 2007 r. Do tej pory bezpośrednio do rolników w Puszczy Białowieskiej i na jej przedpolach trafiło ponad 2,5 mln zł.
Na koniec roku 2013 w Puszczy Białowieskiej żyło 505 żubrów, a urodziło się 56 cieląt.

Scroll to Top