Jak co roku w Białowieży (na ternie 10% Puszczy Białowieskiej) były liczone zwierzęta. Na Hwoźnej (Białowieski Park Narodowy – czyli połowa parku o wielkości około 5000 ha) wg wyników tych liczeń żyje około 130 jeleni, 60 saren oraz 420 dzików. Więc teraz park będzie nie tylko “inkubatorem” korników, ale i dzików 🙂 (to w kontekście ASF)

Be Sociable, Share!