Z informacji uzyskanych w RDLP Białystok w okresie od stycznia do czerwca masowy pojaw kornika drukarza, w porównaniu do roku ubiegłego przedstawiał się następująco (dane mówią o m3 świerków wyznaczonych przez leśników, oczywiście poza terenem parku narodowego):

Kornik drukarz w Puszczy Białowieskiej 06.2015

Kornik drukarz w Puszczy Białowieskiej 06.2015

Oznacza to, że gradacja się rozwija, co nie powinno dziwić, jeżeli przypomnimy sobie z jak suchą wiosną mamy odczynienia. O ile wyraźnie wzrosła ilość m3 świerków zabitych przez kornika w drzewostanach do 100 lat, to już w drzewostanach ponad 100 letnich znajdujących się poza rezerwatami przyrody wzrost ten jest umiarkowany.

Oczywiście od leśników można usłyszeć porażające informacje na temat tej gradacji, sam słyszałem jak jeden z nich w wypowiedzi publicznej mówił, że tylko w nadleśnictwie Białowieża w miesiącu czerwcu co tydzień wyznaczano około 15 tys. drzew kornikowych (kiedy wg danych z RDLP można odnaleźć informację że na terenie wszystkich 3 nadleśnictw w miesiącu czerwcu wyznaczono łącznie prawie 44 tys drzew). Więc nie ma to jak wprowadzić słuchacza w odpowiedni stan grozy…

Pamiętajmy o tym że kornik drukarz jest tylko wtórną przyczyną zamierania drzewostanów świerkowych w Puszczy Białowieskiej, pierwotnymi są m.in.: susza, ataki grzybów, wiek, niewłaściwe siedlisko na którym został posadzony świerk.

A na terenie Białowieskiego Parku Narodowego, a dokładniej Rezerwatu Ścisłego z kornikiem nigdy nie walczono, a nadal mamy tam całkiem pokaźny udział drzewostanów świerkowych, który oczywiście ulega zmieszaniu, ale nie można mówić o tym, że świerk jest gatunkiem zagrożonym wyginięciem.

Jednocześnie okazuje się, że już od roku 2014 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych zezwala na większe cięcia w Puszczy Białowieskiej, niż wynika to z zatwierdzonych Planów Urządzania Lasów. W 2014 pozyskanie było zwiększone o 15 tys m3, w 2015 o 33,5 tys m3, więc tylko w tych dwóch latach wykonano „dodatkowy” rok cięć.

PUL

zbilansowanie

 

 

 

 

Zaczyna się robić ciekawie… Będziemy Was nadal informować.

cdn…

 

 

Be Sociable, Share!