Ile żubrów żyje w Puszczy Białowieskiej?

 

Na koniec 2013 r. liczebność żubrów w Puszczy Białowieskiej wraz z jej przedpolami (czyli na obszarze około 130 tys. ha) wyniosła 505 osobników. Urodziło się 56 cieląt (w 2012 roku były to 64 cielęta).
W 2013 BPN miał zgodę na odstrzał selekcyjny 40 sztuk, natomiast tylko 21 żubrów spełniało kryteria selekcji. W przypadku samców główną przyczyną ich selekcji jest nekrotyczne zapalenie napletka – w 2013 r było to 7 przypadków. 17 żubrów padło z przyczyn naturalnych, w tym jeden został zagryziony przez wilki.
W 2013 r. BPN wysłał do innych miejsc hodowli żubrów 3 osobniki – przewieziono je do stada żyjącego w Puszczy Knyszyńskiej.
Ze względu na długą jesienną pogodę oraz dostęp do świeżych traw i roślinności zielnej żubry później zaczęły korzystać z zimowego dokarmiania.
Na sezon zimowego dokarmiania żubrów (2013/2014) w Puszczy Białowieskiej Park zakupił od rolników z terenu powiatu hajnowskiego 200 ton siana i 50 ton buraków pastewnych za około 100 tys. zł. Z własnych łąk BPN pozyskał około 170 ton siana i sianokiszonki. Dodatkowo zakontraktował ponad 150 ha łąk, na których żubry najczęściej przebywają, gdy opuszczają teren leśny Puszczy. Rolnicy na tych łąkach pozostawili około 450 ton siana dla żubrów. Wartość tych kontraktów wynosi około 500 tys. zł. Program kontraktacji żubrów rozpoczął się w 2007 r. Do tej pory bezpośrednio do rolników gospodarujących w Puszczy Białowieskiej i na jej przedpolach trafiło ponad 2 mln zł. Zakup karmy dla żubrów i kontraktacja łąk jest finansowana ze środków projektu „Ochrona in situ żubra w Polsce – część północno-wschodnia” koordynowanego przez Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Katedrę Genetyki i Ogólnej Hodowli Zwierząt, finansowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Na koniec roku 2012 w Puszczy Białowieskiej żyły 504 żubry.

A tu parę zdjęć żubrów z tej zimy

Scroll to Top