Szczegóły oferty

  • rozpoznawanie ptaków w Parku Pałacowym zarówno przy stawach jak i na pozostałym terenie Parku Pałacowego (zięby, rudziki, grubodzioby, dzięcioły, trzcinniaki),
  • ptaki polany białowieskiej (gąsiorki, pokląskwy, żurawie, szczygły, trznadle, pliszki, dzwońce),
  • obserwacje ptaków puszczy pierwotnej, w szczególności: muchołówki, ptaki śpiewające,
  • jest to najlepsze miejsce w puszczy do obserwacji: dzięciołów białogrzbietych i trójpalczastych,
  • możliwa jest nauka rozpoznawania głosów ptaków,
  • czas trwania: 5 godzin.
  • profesjonalny sprzęt optyczny do obserwacji (oprócz lornetek) w cenie wycieczki

 

Galeria zdjęć z wycieczki, będącej przedmiotem oferty

 


Sezon

Kwiecień – koniec lipca

Czas trwania

5 godzin

Jazda samochodem

0 km


Długość trasy pieszo

9 km

Liczba osób

Min.: 1, maks: 8

 

Na wycieczkę przewodnik zabiera ze sobą lunetę, może też po wcześniejszym zgłoszeniu zabrać dodatkową lornetkę.