Białowieski rarytas

Jednym z najrzadszych i najbardziej płochliwych białowieskich ptaków jest bocian czarny. W tym roku jedną z pierwszych jego obserwacji odnotowała jedna z naszych fotopułapek.

Scroll to Top