Prawdziwie podlaskie żubry z Puszczy Białowieskiej

i jeszcze wspomnienie tegorocznej zimy…