Puszcza Białowieska: eliminacje żubrów – fakty.

Od początku lat 70. XX wieku, kiedy liczebność żubrów na wolności w Puszczy Białowieskiej przekroczyła 200 sztuk (wyginęły one w 1919 r, a w 1929 r. zaczęto program ich restytucji, która trwa do dnia dzisiejszego) rozpoczęto regulację białowieskiego stada poprzez eksport żubrów i eliminację osobników chorych. Od początku żubry były pod opieką pracowników Białowieskiego Parku […]

Puszcza Białowieska: eliminacje żubrów – fakty. Read More »