Kornik - święty czy...

Kornik drukarz a gospodarcza część Puszczy Białowieskiej – czy padnie milion?

Trwa dyskusja o działalności kornika drukarza w gospodarczej częsci Puszczy Białowieskiej (w tym na terenie rezerwatów przyrody). Czy jest on w stanie spowodować zniknięcie świerka? W ostatnim planie urządzania lasu dla Puszczy Białowieskiej można znaleźć informację, ze zasobność drzewostanów świerkowych wynosi około 5 milionów m3. W roku 2013 (po zatwierdzeniu nowych planów urządzania, w których …

Kornik drukarz a gospodarcza część Puszczy Białowieskiej – czy padnie milion? Więcej »